Bu c Quc Hi kha XI 19/5/2002

"ng c" v "t ng c"

 Nhn chuyn ng i t s gia cng sn Phm qu Dng b gt ra khi danh sch ng c vin vo Quc Hi Vit Nam , chng ti mi c dp xc nh li mt ln na l trong ch Ƕ Ƕc ti Ƕc ng nh Vit Nam x hi ch ngha ngy nay, khng bao gi c ch ng cho nhng ngܩi gi l i lp hay khng ng chnh kin d l ng vin c nhiu tui ng v c nhiu cng lao trong 2 cuc chin..

- Trܧc ht s ngܩi ܮc gi l ng c hu ht NJu phi l ng vin cng nhiu tui ng cng tt. H s l thnh phn nng ct ca Quc Hi v h l thnh phn ang nm gi cc chc v quan trng trong ng v Nh Nܧc , nh Nng c Mnh (Tng b th ng), Trn c Lng (Ch tch nܧc), Phan vn Khi (Th tܧng), Nguyn tn Dng, Phm gia Khim (ph Th tܧng), Nguyn dy Nin (B trܪng Ngoi Giao), L minh Hng (B trܪng Cng An) .v.v. cng nh mt s tܧng t thuc Qun y Trung ng v mt s Trung ng y vin lnh o ng, t Nng c Mnh tr xung (Thܩng Trc Trung ng v Ban Chp Hnh Trung ng) d l nhng ngܩi b dn chng t co l cha tham nhng, ca quyn nh Phm th Duyt. D nhin ngoi thnh phn ng v Nh Nܧc trung ng nh nu trn, cn c cc ng vin ang nm gi chc v quan trng trong c quan ngoi vi ca ng (Mt Trn T Quc) v cc c quan ca ng v Nh Nܧc cp tnh v thnh ph k c trong Qun i v Cng An.

- Sau mi ljn thnh phn t ng c. (Danh t T ng C ny tht ra chng ti mi thy bit ܮc ln u nh bc th ng ca i t Phm qu Dng ). l thnh phn hoa l cnh hay l cy king nh mt s nam n cng nhn, nng dn v tr thc loi Ng b Thnh, L qu Chung hay cu bc s qun y Trn thanh Trai v.v.. gi l thnh phn trang tr cho Quc Hi .

 

Nh th th chng ta thy r l Hnh Php, Lp Php vi ng cng ch l mt. Ta mun gi Phan vn Khi l th tܧng hay dn biu cng ܮc, khng c g khc bit v hai chc v ny nu ko ngay ra th cng ljn mt ch ng m thi . mi ch l mt loi dn ch x hi ch ngha thi !

 

By gi chng ta hy quan st thm mt m hnh dn ch x hi ch ngha khc : ci my lc ngܩi ca ng ܮc pht Ƕng theo ng khu hiu ng c dn bu (ng c tin c th dn mi ܮc bu), Nj loi nhng ngܩi m ng khng NJ c nhng li dm t ng c nh trܩng hp ca ng Phm qu Dng.. Ti xin trch ra y mt on Nj chng ta cng thy r vn NJ . Vi u NJ Ai Ngܩi Ta Cho ng C m Vn Xin ng C ng vit:

. . . . . Bu c Quc Hi , ngܩi Vit Nam lu nay my ai chng bit l ci tr ng c Dn bu ! Hin Php th ni l 21 tui tr ln th ܮc t ng c y. Nhng s tht ra sao ? Lut bu c c ni r ri: Phi c c s, c quan tn nhim c m ! Ti mi lm n 12-2-2002 th 28-2-2002 ti ܮc chi b ng v cng an Phܩng thng bo cho ng v cm dn c gn 20 ti ca ti. V tm li ti l phn t gy ri, phn t vn c nhiu vn NJ t lu sao li c th ܮc php t ng c ܮc ? (nguyn vn)

 

Ci my lc ngܩi m chng ti ni y l ci Mt Trn T Quc, mt t chc ngoi vi ca ng CSVN. Nhng trܧc khi ljn ܮc ci my lc ny cc ngܩi t ng c" cn phi qua nhiu trm thng qua khc na nh : ng b phܩng, khm.., c quan ni ng c vin lm vic, cng an, dn ph..v.v.. (ng Phm qu Dng b ng b phܩng phi hp vi cng an t chc u t khim din ngy 27-2-2002 vi nhng ti danh tܪng tܮng hay b li quo i Nj to thnh ti). D nhin khi qua ܮc cc trm xt a phng ri mi ljn ܮc Mt Trn T Quc (a phng v trung ng) .

S gia Phm qu Dng 71 tui ǩi, trn 50 tui ng, l i t b p ngh hu khi cn ang l Tng bin Tp ca Tp ch Lch S Qun S , l mt khun mt u tranh cho Dn Ch v Nhn Quyn ni bt H Ni , l 1 trong 6 ngܩi t ng c H Ni (theo mt t bo th ). Sau bo ch v Thng tn x Vit Nam loan tin cho bit l H Ni ch c 1 ngܩi t ng c duy nht (mt ph n).

 

Nh vy, tm li dܧi ci thin ng x hi ch ngha Vit Nam ny mi ngܩi dn NJu phi hiu r v ci lut bu c v ng c "khng thnh vn" nh sau:

Th nht l c 2 danh sch ng c vin vo Quc Hi , Mt s phn bit rt r rng!

(1) l danh sch ng c v

(2) l danh sch T ng c.

Th hai l bt c ngܩi dn no d l cn b hay ng vin m khng ܮc ng c ra ng c, m t Ƕng ra ng c (hay dm c gan ra ng c) th ܮc gi nm na l "t ng c" , v bt buc phi bܧc qua nhiu "my lc" t a phng ljn trung ng. Ni cch khc: ng phi bu cho ngܩi trܧc, u th mi ܮc nm trong danh sch ng c vin Nj cho ngܩi dn h bu; cn rt th v nh thi cm cho v !

Ngay H Ni danh sch t ng c c 6 ngܩi m b b my lc ngܩI gt ra ngoi ht 5 ngܩi , trong s ng nhin c ng Phm qu Dng.

Mܩi nm trܧc ng Nguyn thanh Giang cng b gt ra khi danh sch t ng c chng t l cho ti gi ny d Tng b th l ng A, ng B hay ng C g th chnh sch ca CSVN trܧc sau vn nh mt. ng Nguyn thanh Giang t ng c khi ng cn ang l cn b ngnh a Cht. Khi thng qua khu dn c, ng l ngܩi ܮc nhiu phiu th 2 trong s 4 ngܩi . Ri ng ܮc bo Nhn Dn phng vn v ng ln trang nht. Ri li ܮc cn b lnh o Quc Hi v ni ng tr ng ni v ng rt hay. Tܪng l ܮc ng c, nhng khi c quan a cht lm th tc chn la th ng ri i, v bui hp ch c 16/400 ngܩi v lc biu quyt bng cch gi tay th ng thua ,c l v ng c ti l tin s, thuc thnh phn tr thc. . . . .

Ring trܩng hp ca ng Trn mai Hnh, ng kim dn biu, ܮc ng c vo danh sch "ng c vin" Quc Hi kha 11 ri, nhng v c lin quan ljn tn "B Gi Nm Cam" trm mafia (x hi en) nn lp tc b ng gt phng ra khi ht tt c, t chc v cho ljn t cch dn biu v d nhin ra khi danh sch ng c vin Quc Hi Kha 11. l quyn ca ng, ch khng cn t g gi l quyn ca mt cng dn na, d l vic dnh lu ljn Nm Cam cha kt thnh ti trng hay thnh n !

Kt qu bu c ngy 19/5 cho thy d c rt nhiu ngܩi ܮc cng an nhc mi chu i bu, nhng con s bch phn ܮc cng b trn bo (Saigon Gii Phng) l 98,85 % dn chng i bu, (49.211275 trn tng s 49.783769 c tri ca c nܧc). V loa phng thanh gi tn tng c tri nhc h i b phiu, cc hng thng tn ngoi quc nhn xt y l mt hnh thc e da. Do hu ht cc dn biu ǡc c NJu c s phiu cao ti a : trn 99 %. ....

Cc hng thng tn ngoi quc ghi nhn c ngܩi cm th c tri ca c nh Nj i bu gim (hay ca c xm Nj i bu thu kim tin). Nh Nܧc vn cho php v l ch trng ca ng, chng t cuc bu bn khng c gi tr php l. l cha k nhng ngܩi tm vng "h khu thܩng tr" vn ܮc pht th c tri c hai ni Nj va ܮc b phiu c ni tm tr va ܮc gia nh b phiu gim nh.

Ngoi ra, sau khi ng ca phng phiu, khng mt ai bit ܮc ngܩi kim phiu? v kim phiu th no ? D nhin phi hiu ngm rng ng cng sn hon ton o din kt qu cuc bu c. Hay ni cch khc, danh sch cc i biu ǡc c vo Quc Hi do B Chnh tr CSVN thit lp trܧc khi bu c ch khng phi sau khi kim phiu bu.

Ngay ti H Ni nhiu c tri ni vi cc thng tn vin ngoi quc lc h i quan st cuc bu c : "Tht l ngao ngn, c i b phiu hay khng th cng ch c g thay ǰi trong sinh hot chnh tr ti ci t nܧc Vit Nam x hi ch ngha ny "

Tha cc bn, T Do, Dn Ch v Nhn Quyn ci thin ng cng sn Vit Nam l nh th y !!!!!!!!  

 

Tiu bang Washington, ma h nm 2002

Thy DngTr v: trang u
1