"chuyn di" x hi ch ngha (5/2000)

Trܩng Sn DHN

 

KHNG I NGHO KHNG PHI L X HI CH NGHA

L kh Phiu khng nh l phi tin ln x hi ch ngha, v cc nܧc t bn cui cng ri cng phi i ti x hi ch ngha: "nh nܧc CSVN s tin hnh xy dng dn ch theo phng hܧng x hi ch ngha" ! "ch c con ܩng tin ln x hi ch ngha ca ng CSVN mi l phng thc ng ǡn nht." Nh vy l d phi nn n Hoa K Nj k Thng Чc, quan nim ca L kh Phiu l "i Mi ch nht quyt khng i Mu"

Nguyn c Bnh, Ch Tch Hi ng L Lun Trung ng ng cng xc nh trong bui hp chnh tr t tܪng ti Bc Kinh vi ng cng sn Trung Hoa :

" Trܧc qu trnh ton cu ha ang do ch ngha t bn chi phi, chng ta l nhng ngܩi xy dng x hi ch ngha, chng ta "hi nhp, m ca" nhng "Hi Nhp m khng Ha Tan"!

Nh vy l quan im ca CSVN tht qu r rng! "i Mi m khng i Mu" v "Hi Nhp m khng Ha Tan" ! l tnh cht cn bn "trܧc sau nh mt" ca cng sn, khi h nht quyt v khng nh phi tin ln thin ܩng x hi ch ngha m h ang xy dng !

Nhng thin ܩng th ch l thin ܩng ca trn 2 triu ng vin m thi v 70 triu dn Vit Nam vn ngho i di di v ch trng "v sn ha ton dn" ca ng !

Theo thng k mi nht ca B Lao ng Thng Binh v X Hi th s lܮng ngܩi i thܩng xuyn l 3% hu ht thuc cc tnh dc theo bin gii Vit Hoa, cc tnh vng cao nguyn v duyn hi Trung Phn, v mt s tnh ng bng sng Cu Long (?)

Theo B Nng Nghip v Pht Trin Nng Thn th t l ngho ca Vit Nam rt cao, nn ch cn gp ri ro (thin tai, thi tit..) th b phn dn c ngho ny lp tc ri vo tnh trng "i lng thc" ngay.

Theo y Ban Quc Gia v An Ninh Lng Thc th tiu chun ngho i ܮc tnh c 2 loi nh sau:

- "Gia nh i" : l nhng gia nh c thu nhp bnh qun u ngܩi dܧi 13 K go/thng (hay 45000$)

Theo thng k th Vit Nam hin c trn 300.000 gia nh loi ny, trong tng s 2 triu rܪi gia nh ngho i

- " Gia nh i Gay Gt" : thܩng chu i lng thc t 3 thng tr ln.

Theo thng k, nm 1999 do nh hܪng bo lt loi "i gay gt" ny (ging nh nhng ngܩi "i gip ht") ln ljn gn 3 triu ngܩi, sinh sng NJu khp 34 tnh, thnh trong c nܧc

iu kh hiu y l : C thng k l Nh Nܧc c bit, chnh quyn t a phng ljn trung ng NJu c bit... th m dn i vn i ! tip tc i di di ! l mt iu cha tng thy xy ra trn th gii ny. im phi ghi vo "chuyn di" x hi ch ngha l ch ny ! C nhiu l do khin cho ngܩi dn phi chu i nhng chnh yu c 3 nh sau:

- th nht : Cc "cng ty lng thc Nh Nܧc" Ƕc quyn v bun bn go. H ch bn cho nhng ngܩi c tem phiu tc l cn b ng vin , cng vin chc Nh Nܧc v nhng ngܩi m h gi l "thuc din chnh sch" , cho ti nm 86 ngܩi dn thܩng kh m mua ܮc go cc cng ty lng thc ny .

- th hai : v Nh Nܧc c lo gi ch tiu xut cng, v bn quc doanh nm Ƕc quyn thu mua nn h c vt la go, dn i mc dn, chnh quyn khng cn c bin php .

- th ba : ch trng cn bn ca cng sn l a phng no sn xut ܮc g th n ny, ܮc bao nhiu n by nhiu, khng c vn NJ mang lng thc ca a phng ny sang tip t cho a phng khc, cng khng khuyn khch gii thng bun mang lng thc t a phng ny sang bn cho a phng khc, Do vy m cc tnh min Vit Bc dc theo bin gii Vit Hoa v vng Cao Nguyn Trung Phn khng bao gi ܮc chnh quyn tip t la go, phi n sn n khoai trong thi gian gip ht, c khi c 6 thng di, hoc ljn Ƕ c ni phi n xng rng Nj cm hi......

- l cha ni ti thin tai l lt hng nm, lng thc cu tr c khi khng ljn tay nn nhn ܮc v a phng dnh quyn gi li ti kho Nj sau mun phn pht cho ai ty , mc cho dn i, cn b ng vin v "din chnh sch" vn no l ܮc ri !. (C ngܩi ni l CSVN cu mong cho bo lt cng nhiu th cng tin mnh tin nhanh ln x hi ch ngha !)

Gn y nht ti Nng, trong lc ngܩi ngho khng c cm n th 14 tn go (dnh Nj pht cho h) b b qun trong kho ljn b mc meo h thi (bo Cng An Saigon ngy 25 thng 7). V qun m Di (C Mau) dn lng h nhau ph ht cc p ngn nܧc mn Nj cho nܧc mn vo rung nui tm, khng chu trng la nh Nh Nܧc bt buc, v trng la th i v qu l l, khng c go n, nui tm mi nui gia nh ܮc. Nhng ri huyn, x li cho ngܩi p li, p ban ngy th ban m dn lng li ph, c th c lng i di di...

Chuyn "xa i gim ngho" do chnh ph cng sn NJ ra ch l mt cch Nj vi tin vin tr nhn o ca th gii bn ngoi v cu chuyn xa i gim ngho cng ging nh chuyn "ph v t ph" m L kh Phiu NJ ra t hn mt nm nay, quanh i qun li ch thy mt vi con s thng k trn cc t "bo co" lo khot m thi. Chng no cc gia nh ngho i kia cht ht ri th t nhin cng tc xa i gim ngho ng nhin ܮc bo co l hon tt ! (Hai phng vin M ca nht bo Orang County Register l Steven Greenhut v Mike Shelton nhn dp ljn Saigon d l 30/4/2000, tm ljn min ng qu bn ngoi Saigon, cho bit l: i bt c u chng ti cng gp ngܩi n my v ngܩi tn tt nga tay xin tin. Nhng iu lm cho chng ti git mnh ljn kinh hong l cnh mt ph n m mt hi nhi ljn gp chng ti v theo li ngܩi thng dch th ngܩi ph n ny mun em con bn cho chng ti " ! Ci ngho v ci i ca ngܩi dn Vit Nam ܮc gi gn trong my ging phng s ca hai k gi min Nam California ni trn ! )

Dn th i, ngho, cn b ng vin th phung ph !

Trong lc ngܩi dn n khng no, m khng m, th cn b, ng vin thuc giai cp thng tr tiu pha vung vt nht l ng tin l ca cng, thuc ngn sch ca Nh Nܧc !

Theo bo "u T" (s thng 7/2000), th "cn qu nhiu tiu cc ph phm trong lnh vc xy dng." No l tin thanh ton gia bn A v bn B, no l tin hu hng cho trung gian, qu cp cho lnh o cc cp, no l tin l lc khi cng, Ƕng th, nghim thu, khnh thnh, no l tin n bt vt t nguyn liu v.v... (Danh t "tiu cc" ng ngha vi "n cp" li dng ca cng, tham , lng ph v.v...). Khng ni ljn cng tc xy dng b gim cht lܮng, bo ny ch tnh t l tht thot vn (hay ngn khon) ca tng cng tc u t xy dng thi, cng c th ln ljn 25% ljn 30%. Cc cng ty u t xy dng cn bn NJu thuc quc doanh v do cn b ng vin CSVN trong cc c quan Nh Nܧc lm gim c!

Ngoi ra b Ti Chnh CSVN cng tit l rng : Ch trong vng 5 nm tr li y thi, Nh Nܧc phi chi t 250 ljn 300 t ng Nj thanh ton "cng tc ph" cho nhng cn b ng vin CSVN ni trn! (S tin ny nu dng Nj mua la go tip t cho trn 3 triu dn ngho ang i cc tnh min Vit Bc v Cao Nguyn Trung phn hay cc vng b l lt th may ra mi gi l "xa i gim ngho ܮc !)

Nh Nܧc th nhn :"y l mt vn NJ nhc nhi" ! Chnh ph c yu cu "y mnh cng tc kim tra, r sot li cng tc qun l, kin ton v chn chnh Ƕi ng cn b ng vin.... Nj ngn chn ti a nhng biu hin tiu cc ni trn." Tht ng nh ngܩi Vit Nam chng ta thܩng ni : "Mt heo ri mi chu ro chung !" Nhng heo mt di di t trn mt phn t th k nay ri ch c phi mi mt y u m ljn nm 2000 ny mi bo ro chung li ? ng l chuyn di ca ch Ƕ x hi ch ngha !

 

Chuyn th trܩng chng khon:

Cui cng ri, sau my nm di chun b, sau bao nhiu ln tr hon, do d c, trc trc k thut c, ch k thng ܧc vi M c .... H Ni vn phi chnh thc m ca khai trng Th Trܩng Chng Khon vo chiu ngy 20/7 lc 2 gi chiu.

Gii quan st quc t coi y l mt bin c trong lch s cng sn v l mt chuyn ngܮc dng i vi mt nܧc ang theo con ܩng x hi ch ngha ca Mc L! V th trܩng chng khon l mt th trܩng ti chnh trong sinh hot kinh t t bn, CSVN va chp nhn sinh hot kinh t theo ch ngha t bn va khng nh phi tin ln x hi ch ngha . im mu thun bun cܩi l ch ny! i hܧng ǰi mu hay khng cng l khc quanh lch s ny!

Qua li tuyn b ca Ph Th Thܧng Nguyn tn Dng, mc ch chnh ca CSVN ch l gy vn v thu ht u t trong nܧc v t t bn ngoi quc", nhm chng ǫ cho nn kinh t ca ch Ƕ cng ngy cng xung dc v thiu vn:

- "Th trܩng chng khon l mt phng tin quan trng Nj gy vn v l mt quan tm su xa nht ca ng v Nh Nܧc "

Cn ng Ph Ch Tch y Ban Chng Khon Nh Nܧc V Bng th khng du dim :

- " Th trܩng chng khon c tc dng thc y c phn ha doanh nghip quc doanh, nhm cng c vai tr ch o ca khu vc Nh Nܧc "

Vy thc cht ca vic thit lp Th Trܩng Chng Khon l ci g ?

Trn nguyn tc, Th Trܩng Chng Khon l mt bܧc ci t kinh t c th gip mang li cm no o m cho ngܩi dn Vit Nam . Nhng Nj thng tr t nܧc, ng CSVN lc no cng vn ginh Ƕc quyn trong mi lnh vc (ni ring y l lnh vc kinh t ti chnh), lc no cng vn km hm mi quyn t do cn thit cho vic pht trin kinh doanh (nh k th v hn ch t doanh), vn duy tr nhng lut l khng r rng khng minh bch, cha bo m ܮc quyn s hu ch ca ngܩi dn... ch nhm mc tiu duy nht l cng c v duy tr quyn lc v ngi v ca ng. y cng vy, nh cm quyn vn khng ch, can thip vo sinh hot ca Th Trܩng Chng Khon bng cch n nh "gi trn" (gi cao nht) cho tng loi c phiu, trong n lc trc tip kim sot gi c phiu, do khng cn tnh cch t do cnh tranh trong vic mua bn hng h na. Do CSVN kh m pht trin ܮc nn kinh t ca ton dn Nj a t nܧc tin ln ܮc ? l v mt chnh quyn cng sn.

V pha dn chng, cho ti gi ny ngܩi dn khng tin vo ch Ƕ hin hnh, nht l khng tin vo h thng ti chnh ngn hng hay ni trng ra l khng tin vo ng v vn NJ tin bc th lm sao h dm trao tin dnh dm ca h cho Nh Nܧc ? mc d Nh Nܧc "ha" l s ܮc li nhiu. li to ... ( Min Nam t sau khi c "ǰi mi" 1986 dn chng mt qu nhiu tin v nhng li "ha" ca nhng tn Mܩi Hai, Minh Phng v.v.. v ngܩi Vit hi ngoi cng b qu nhiu v st nghip thng au, in hnh nh ng Nguyn trung Trc c, ng ng v Chnh B , ng Trn triu Qun Canada, b Lin Nhn Hoa K v.v.. ) M trn Th Trܩng Chng Khon th Lng Tin l yu t cn bn v iu kin tin quyt Nj ngܩi dn b tin ra mua bn hng h. Trong nhng ngy khai trng tuy cng c ܮc lo to hai cng ty tham gia cho hng , nhng chc chn ri y H Ni cng s tung ra tri phiu hay mt loi cng kh phiu no ra by hng, (mt cch bn giy ln Nj ly tin tht, mt cch v vt tin dnh dm ca nhn dn vo cho ng m thi) ! Mua cng kh phiu hay tri phiu hay c phiu g ... th qu d dng ri, nhng sau liu mun bn li th ng v Nh Nܧc c mua cho hay khng ? mi l vn NJ !

Ngoi ra trong mt ch Ƕ m thng tin lun lun b bng bt, bo ch cha ܮc t do, ngn lun mt chu, h thng in thoi b nghe ln, internet vn cn c bc mng la khng ch v ngn che v.v.. th lm sao th trܩng chng khon cn c ngha thc s Nj phc v hu hiu cho khch hng ca n ܮc ?

Theo cc nh phn tch th c qu t cng ty nim yt c phiu v vic Nh Nܧc gii hn khng cho u t ngoi quc mua trn 20% c phiu ca mt cng ty, khng hp dn ܮc gii u t ngoi quc. Ngoi ra, mun c thm sinh kh cho Th Trܩng ny, th t nht phi c thm nhiu cng ty lin doanh ln nim yt bn c phiu ca mnh.

Chuyn Th Trܩng Chng Khon s cn nhiu pha ho hng, t t b con mi thy r ܮc CSVN thc s mun g khi cho thit lp th trܩng ny .

 

CSVN tip tc n p Hi thnh Tin Lnh:

Trong nhiu nm qua CSVN tm mi cch ngn cm sinh hot tn gio ca Hi Thnh Tin Lnh. Tn th khng ܮc nhm hp d l sinh hot thun ty tn gio, th phܮng Cha ti cc thnh ܩng hay nh th, Thnh kinh , Thnh Ca g cng NJu b tch thu.... C Mc s ln tn hu NJu sng khng yn Nj m th phܮng Cha! Ch v CSVN mun h Knh Cha v Yu Nܧc ! M h th yu nܧc ch khng yu x hi ch ngha !

Trong nhiu nm qua, cc tn thܩng xuyn b bt b, giam cm, khng b v khng chu nghe theo li cng sn b o. Tn hu b truy bc nng nht thuc cc sc dn m cng sn gi l "dn tc t ngܩi", in hnh l CSVN thng tay khng b tn Qung Ngi, ph sp nh th Dak La lng Th Sn, p nt ngi gio ܩng lng ng Tm ti Sng B , v.v... v mi y nht ngay ti Th Thim (qun 2/ Saigon) chiu ngy 2/7/2000 cng an ngang nhin ph sp mt nh nguyn ca tn Tin Lnh, mc du nh nguyn ny ܮc dng ln trn t ca Hi Thnh (ܩng Trn No, phܩng Bnh An, qun 2 Saigon).

Lc lܮng cng an trit h thnh ܩng ny trܧc s phn i v bt mn ca dn chng m khng c mt bin bn hnh chnh no cng nh khng c mt n lnh no ca Ta n. Cc tn thuc gio hi Tin Lnh Th Thim d rt cm phn nhng vn yn lng khng chng i theo tinh thn ca Phc m. Nhng chiu ngy hm sau h cng tp hp ngay ti a im ǰ nt Nj cu nguyn trn ng cy g ngn ngang , bt chp mi e da khng b ca bn cng an ang thu hnh tng ngܩi lc . Ban tr s Hi Thnh gm c mc s Trng vn Nghnh NJu b mi ln cng an qun Nj thm vn vi l do nhm hp hnh o v th phܮng tri php ! ! !

Chng ta cng nn nh l trong nhng nm gn y CSVN d tr v dng mi th on v mi hnh thc Nj gia tng khng b ht cc Tn Gio (tr tn gio quc doanh), t Gio Hi Pht Gio Vit Nam Thng Nht, Gio Hi Pht Gio Ha Ho, ljn Hi Thnh Cao i, v Hi Thnh Tin Lnh. Tt c (theo CSVN) NJu l hnh o bt hp php ( ! ), mc d nhng c s tn gio ny hin din hng bao nhiu lu trܧc khi cng sn c mt t nܧc Vit Nam, v vn trܩng tn mi mi trong tng lai vi dn tc Vit Nam ! Ch c ng cng sn khng bit o gio l g th mi s khng nm ܮc trong lng ca dn tc v trܧc sau g cng s b dit vong m thi ! mi l quy lut ca thi i.

 

Tm kt

tm chm dt "chuyn di" x hi ch ngha k ny, chng ti xin ghi thm mt cu chuyn "lm ngha v quc t" bng mm m khng bit ngܮng mm ca CSVN.

Ngy 16/8 trong mt bui gp g ng Yamasita, mt chnh tr gia thuc ng Dn Ch Cp Tin ang cm quyn ti Nht, ng B trܪng ngoi giao Nguyn dy Nin NJ ngh "Nht mua go ca Vit Nam Nj gi sang vin tr nhn o v lng thc Bc Hn". ng Yamasita nhn s chuyn NJ ngh ny li cho chnh ph Nht nghin cu.

Tht l mt NJ ngh thuc loi "nht c tam t tin", va bn go ܮc cho Nht, va kim ܮc mt s ngoi t, va gin tip lm "ngha v quc t" i vi cc ng ch cng sn Bc Hn m khng tn mt ng xu no ca Chnh Ph !!! Tht ng mt mt ng B Trܪng Ngoi Giao ca nܧc Cng Ha X Hi Ch Ngha Vit Nam !

Nhng ngi b trܪng chc qu bn tm v ci gi l "ngha v quc t", nn c l qun mt l ngay trong t nܧc Vit Nam vn cn trn 3 triu "nhn dn" ang i go, ang cn lng thc,! Chng ti ngh l ngi b trܪng thay v NJ ngh bn go cho Nht Nj h ch ljn Bc Hn lm ngha v quc t thay cho CSVN, th ngi nn NJ ngh thng vi Chnh Ph Vit Nam nn lm trn ngha v i vi "nhn dn" Vit Nam ta cho n gn, cho ng vi khu hiu "Do dn V dn" ca CSVN. Ai i, v vng no i, th Chnh Ph c bo co v thng k y c ri, ch cn cho lnh ti la go ljn bn cho ng bo. u cn phi nh Nht ch i tn Bc hn chi cho xa, ngay trong ni a Vit Nam ang c ngܩi i, c ni c lc phi n xng rng Nj cm hi v khng go, khng khoai khng sn !!! Thm cnh ny khng bit ljn bao gi mi chm dt ? v ngy no cng sn cn Ƕc quyn Ƕc ng thng tr "nhn dn" th ngy t nܧc Vit Nam vn cn l quc gia ngho nht th gii v dn tc Vit Nam vn cha ܮc n no mc m v cng sn cha chu t b ch ngha phi dn tc ca h, ng theo ch thuyt Mc Lnin v t tܪng ca H ch Minh.

 

Washington, thng 8/ 2000

Trܩng Sn DHN

1