b cong lch s ????

Trܩng Sn DHN

 

Ngy 19/9 Ph th Tܧng Nguyn mnh Cm hunh hoang ca ngi chin thng "chng M cu nܧc" trong mt bi din vn ni v "vai tr ca Vit Nam trong th k 20".

Ti sao CSVN c cho ng Cm džc bi din vn ny (m khng phi mt ngܩi no khc), v ch trܧc chuyn ving thm Vit Nam " c tnh cch lch s" ca Tng Thng Hoa K Bill Clinton c 2 thng??

Mi džc qua bn tin ai cng tܪng rng CSVN ch quen mm trong ging lܫi tuyn truyn m thi, nhng phn tch k mi thy r ܮc thm him ca bn lnh o cng sn gian manh.

 

(1) chy ti trܧc lch s:

CSVN sa lch s t lu ri, t sau 1954 v nht l t sau 30/4/1975. Vi hai chiu bi bp bm m dn "khng chin chng Php" v "chng M cu nܧc", cng sn mun che y tht kn b mt tay sai ca tn lnh tin phong ca Tam Quc T Cng Sn m quan thy lnh o l Staline (Lin X) v sau l Mao trch ng (Trung Cng).

Bp bm v cng sn Vit Nam thc tm khng chng Php Nj dnh Ƕc lp t do cho dn tc, u c g phi chng M Nj cu nܧc, m ch mun xm lng nut trn Min Nam Vit Nam . Tt c NJu Nj thi hnh mt cch trung thnh v m qung lnh ca Lnin, Staline v Mao trch ng : "ly ng Dng lm bn p Nj bnh trܧng lnh th ca khi cng sn nj tam xung vng ng Nam Chu."

Do CSVN mun c ghp lch s ca ng CSVN vo lch s Vit Nam theo ca h , mun u Ƕc cc th h tr t sau 1975 bng lun iu nhi nht c hu ca H ch Minh v ng bn l cng sn c cng vi t nܧc v dn tc . Nhng cng hay ti i vi dn vi nܧc gi ny "nhn dn" trong nܧc cng nh d lun chnh tr ca th gii bn ngoi NJu thy r rng t sau ngy 30/4/1975 ri, cng sn Vit Nam lm sao chy ti ܮc vi dn tc vi b cong lch s nh vy ??? :

 

a)- "khng ching chng Php" ?

- "cng sn cܧp cng khng chin ca cc t chc chng Php ca ngܩi quc gia, tiu dit ton b cc t chc v ng phi quc gia yu nܧc tht s ny Nj ginh ly Ƕc quyn va tin hnh cuc chin tranh Vit Php cho ljn khi k Hip nh Genve 1954, va thc hin "giai cp u tranh" trit tiu tn gc mi tng lp "Tr, Ph, Thng, a, Ho" v mi giai cp khng phi l bn c nng, qua cc chin dch u t d man theo ng lnh ca cc c vn v i Phng Bc. Do "nhn dn" (nht l ngܩi dn Min Bc) thy r huyn thoi khng chin chng Php chng qua ch l chiu bi bp bm Nj ginh Ƕc quyn thng tr, v sn ha dn tc v tin ln x hi ch ngha m thi !

 

b)- " chng M cu nܧc" ?

- CSVN dng th thut la o quc t khin mi Bn (k c 13 quc gia bo m) cng k vo Hip nh Paris 1973, Nj ri em ht ton lc qun s xua b Ƕi Min Bc vo xm chim Min Nam , hon tt mt cuc chin tranh thc h (huynh nj tng tn) theo ng di chc ca H ch Minh, quyt tm thi hnh "ngha v quc t v sn" thc thi chu o mnh lnh ca tp on L Nin, Staline, Mao trch ng.... Do vy, huyn thoi chng M cu nܧc chng qua cng ch l mt mn xm lܮc Nj chim trn t nܧc Vit Nam thc hin ng mc tiu v sn ha ton dn theo lnh ca quan thy Lin X v Trung Cng m thi. V Hoa K d c lin quan t nhiu ljn cuc chin vn khng phi l k xm lng nh cng sn tuyn truyn, tri li h ch l mt quc gia ng minh gip Min Nam Vit Nam chng gi ln sng xm lng ca cng sn quc t m H ch Minh v bn hu du cung tn l nhng tn tay sai trung thnh ljn ngu xun ca quc t nj tam.

Ngay nh huyn thoi "c lp T Do" hay "Do Dn, V Dn" cng khng bao gi ng vng ܮc ngay t khi H ch Minh lnh lnh ca Lin X em mt ch thuyt ngoi lai phi dn tc v ng Dng, bp dn vI chiu bi gii phng t nܧc, gii phng dn tc.. m tri li tt c hon ton sp ǰ vI "Nhn Li Qu Kh" ca trung tܧng Trn , vI " Vit Cho M V Cho Quc HI" ca anh by Nguyn vn Trn, v vI "Mt Tht" ca i t Bi Tn hoc "m gia Ban Ngy" ca ng V th Hin v.v....

 

(2) Nhn dn 2 min Hp lc chng M ?????

Theo li ca Nguyn mnh Cm, th "nhn dn hai Min cng "hp lc" nh bi cuc chin tranh ph hoi ca M vi nhng v kh hin i v chin thut "v nhn o nht". (nguyn vn)

Khng bit ng Cm l dn vng no, Min Nam hay Min Bc ? Nu ng xut thn t Mt Trn Gii Phng Min Nam th chc chn ng phi thy r s hp lc nh th no trong nhng ngy Tt nm Mu Thm (1968), khp Min Nam Vit Nam, nht l Hu. V khng chu hp tc hay hp lc nn ng bo Min Nam mi b cng sn hai min hp lc nhau li tn st khng thng tic ! V s hp lc ca cng sn hai Min th hin r nt trܧc v sau ngy 30/4/1975 khin cho hng triu triu ng bo bt chp him nguy tm ܩng b nܧc ra i gi l thot chy khi bn tay m mu ca cng sn !

Cn lun v my ch "v nhn o nht" m ng Cm c gn cho ngܩi M th qu tht cng sn Vit Nam qu v lim s "va n cܧp va la lng ! Chng ti xin n c mt vi hnh Ƕng Nj chng minh s "nhn o" ca cng sn hai Min khi h "hp lc" xm lng Min Nam Vit Nam. Ngoi hnh Ƕng st nhn git chc ba bi, (k c chn sng hng vn ngܩi Hu) trong sut nhng ngy m hai Bn tha thun ngng bn Nj cho ngܩi dn (vn khng dnh lu g ljn cuc chin) n mt ci Tt c truyn ca dn tc, cng sn cn ly vic tn st nhn dn lm th vui khi h x dng mi loi v kh hin i ca Lin X. Trung Cng v ca Khi cng sn ng u (k c tng, pho v ha tin tm xa tm gn) Nj bn vo dn lnh gm ton ngܩi gi, ph n v tr em khng mt tc st trong tay ang bng b nhau chy lon trn quc l 1 t Qung Tr ljn Hu, ma h 1972 (ngܩi dn Min Nam gi l i l kinh hong). Cng nh cng sn x dng c s on Nj bn git khng gm tay vo on dn v ti ang tm ܩng trnh nn binh ao, dc theo lin tnh l 7 t Cheo Reo v Bnh nh, Nha Trang trong nhng ngy u xun 1975. Ch by nhiu thi cng thy cng sn Vit Nam quen thi va n cܧp va la lng ! va xm lng va h hon chng xm lng!

 

(3) - "Bit n " phn chin !!!!

Cng trong dp hunh hoang , tܧng V nguyn Gip pht biu rng : "nhn dn Vit Nam "bit n" s ng h ca thnh phn phn chin M v Php trong thi gian chin tranh"

Tܪng cng nn m mt du ngoc y Nj nhc li l ngoi loi chin c, v kh n dܮc, cm go o qun (v qun nhu qun dng) t gi cho tn lnh tin phong CSVN, b my tuyn truyn ca c khi cng sn nj tam cn to ra nhng phong tro phn chin, chng chin tranh, i ha bnh trn khp th gii, ǥc bit ngay ti M, Php hay Vit Nam trong khi h ch Ƕng gy chin tranh Nj h tr cho CSVN v mt tinh thn . H tng tn bao cng sc, tm tr v tin ca .. .. Nj ngy to ra nhng huyn thoi v H ch Minh, v thnh tch "khng chin chng Php", hay" chng M cu nܧc" v ci gi l Chnh Ph Lm Thi Cng Ha Min Nam Vit Nam v Mt Trn Gii Phng Min Nam v.v.. Tt c NJu nhm che du bnh trܧng ca cng sn quc t nj tam, bin cuc xm lng ca on qun tin phong CSVN thnh hnh Ƕng chng xm lng do thc dn lj quc gy ra.... hai tay bn git m ming th ln ting i ha bnh..

Nhng nhng huyn thoi v ngܩi cng sn v cuc chin Vit Nam cng nh cc phong tro phn chin gip CSVN chim ܮc Min Nam Vit Nam t trn mt phn t th k nay, ln hi b phi by ra nh sng ca Cng L, b o thi phn ln trong hai thp nin qua, nay th b d lun quc t v c dn chng trong nܧc hon ton khai t trong ngy 30/4 ca nm 2000 nm u ca thin nin k mI ny. in hnh l :

- NgܩI t binh phi cng Hoa K John Mc Cain, ng c vin Tng Tng ca ng Cng Ha, nm mt tri bom tinh khn (smart bomb) ngay ti H Ni v Sai Gon ph tan ci lu i huyn thoi CSVN vI mt lI tuyn b ny la vang dI khp nm chu:

K thng trn chnh l k bt xng !.

- Tht l rt ng lc Nj ph ha vo ting khc ca b Dng thu Hng (mt ng vin CS) trong ngy 30/4 nm 75, khi b gi t rng ni ǥt chn ln u tin vo Si Gn theo on qun chin thng : B khc khi nhn thy s tht v ǩI sng Min Nam vI mt nhn xt:

ch Ƕ ca k chin thng l mt ch Ƕ man r, khng c dn ch.

Ting khc v nhn xt ca b Dng thu Hng ngay ngy 30/4 75 v lI tuyn b ca Thܮng Ngh S Mc Cain vo cui thng 4 nm 2000 tr li chnh ngha cho cuc chin u t v ca qun dn Min Nam, tr li danh d v t ho cho qun ǶI Hoa K v cho ngܩI lnh chin Qun Lc VNCH, ng thI cng cho thy tp on CSVN cܫng chim Min Nam, thng nht t nܧc Nj v sn ha ton dn r rng ch l hnh Ƕng ca mt tn tay sai trung thnh theo lnh ca quan thy cng sn nj tam quc t.

- Sau 1975, nhng tay phn chin sng s nht nh v chng ti t Jane Fonda, nhc s Janis Jophin, hay ca s Joan Baez, hoc cc nh bo Todd Olivier, Pierre d'Arcourt v.v... hay Ng cng c, L qu Chung, Nguyn hu Chung v.v..cng nhn nh r u l chnh t, ai xm lܮc, v ai chng xm lng.... do th gii chng kin ܮc nhng hnh Ƕng ni ln s hi tic d vng sai lc ca h, khi h b cng ca v thi gi i ng h bn cng sn xm lng, bn to dng v nui dܫng chin tranh , nhng k m ng ra h phi chng .!.

- Gn y nht, ngy 8/9/2000, trong mt cuc phng vn ca i truyn hnh Hoa K , do ng Larry King ca i CNN thc hin, ng Vladimir Putin, Tng Thng Lin bang Nga, c mt nhn nh quan trng v to bo qua li tuyn b ca ng,"xc nhn s hin din ca Hoa K trong cuc chin Vit Nam l cn thit". iu ny cho chng ta thy bܧc ngoc chnh tr c kh nng nh hܪng ljn quan h Nga Vit, ljn t do dn ch ti Vit Nam

*- Nay nhn dp Tng Thng Clinton ljn thm Vit Nam, CSVN cho dn chng bit v t lng bit n ng Clinton v s vic ng ܮc min dch v tham gia cc cuc biu tnh chng chin tranh Vit Nam ! Nhng CSVN c bit u l lm nh vy, v hnh chung h lit ng ng kim Tng Thng Hoa K vo thnh phn phn chin trong lc nhn dn v qun Ƕi Hoa K hy sinh bao nhiu sinh mng Nj gip dn tc Vit Nam chng li ln sng xm lng ca cng sn !

Mt hnh Ƕng tuyn dng ngu xun, phn tc dng !

 

Tm Kt

Vi nhi nht cho cc th h tr (sau 75) v thnh tch "chng M cu nܧc" gi l "bo cng vi nhn dn Vit Nam", r rng cng sn Vit Nam mun ǰi trng thay en b cong lch s. n gi ny c th gii v ng bo trong nܧc NJu bit r l H ch Minh v ng bn pha ra chiu bi "chng M cu nܧc" Nj du kn hnh Ƕng xm lng trong k hoch bnh trܧng lnh th ca nj tam quc t cng sn m CSVN ch l mt tn lnh thuc o qun tin phong ca quc t nj tam .

Nhng thi i cng sn qua ri, Nga S v khi cng sn ng u vt tܮng hnh v ch thuyt Mc Lnin vo st rc ca lch s t qu lu ri ! Tn lnh quc t nj tam b i dp ru khng cn xe Molotova Nj m i na v theo tro lu ca thi i bit mang giy tht c vt Nj bܧc ln xe Ford ca M ri, th hn phi bit hai ch Lim S l ci g:

- Hai tay th ra nhn dollar, bng ngh th gii t bn sܧng tht, th mi ng l thin ܩng ! nhng mm th vn chi ǰng : gic M v nhn o, l k th s mt ca nhn dn ta ! Ci v lim s l ch !

- Nn n ngܩi M Nj k cho ܮc Thng Чc gn nh v iu kin m lc no cng "em ch ! em ch... !" ca phܩng bun hng ! Ci v lim s l ch !

- Ly lt mi ng Clinton sang thm Vit Nam, m li lܮm mt n "chng M cu nܧc" eo ln, Nj chi M v cnh gic h da ng bo ! Ci v lim s l ch !

- Khng nhn chn ܮc k th truyn kip ca dn tc Vit Nam t phng Bc, mt k th trc tip hay gin tip gy ra tang tc cho gn 5 triu gia nh qua cuc chin xm lng ct nhc tng tn, tan nh nt ca (khng k thng ph binh v nn nhn chin cuc) m vn phi ci u cam tm nhc nh nhn gic lm cha Nj triu kin nh mt ch hu trung tn. Ci v lim s l ch !

 

Cho nn, th c ngm ming im lng tip n ngܩi khch mi ca mnh Nj kim cht vin tr nhn o gip ǫ ng bo trong cn l lt, nh vy mi l thܮng sch.

Gi li d vng th ch nn ni tht, ni nh vi nhau, trong hi ngh ng m thi :

" Hoa K l k th ca khi x hi ch ngha chng ta, n l chܧng ngi vt lm tr tr cuc xm lng ca cng sn Vit Nam chng ta"

 

Tiu bang Washington 20/9/2000

Trܩng Sn DHN

1